Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu zawiadamia mieszkańców miejscowości Mechnacz oraz Kwilcz o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniach 23 - 26 lipca 2014r, ze względu na przeprowadzane w tych dniach prace remontowe studni głębinowej ujęcia wody w Mechnaczu. W czasie prowadzenia prac remontowych sieć wodociągowa...