Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od 1.06.2015r. do 31.05.2016r.

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r. Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U....