Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od 1.06.2015r. do 31.05.2016r.

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kwilcz na okres od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r. Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U....

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu zawiadamia mieszkańców miejscowości Mechnacz oraz Kwilcz o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniach 23 - 26 lipca 2014r, ze względu na przeprowadzane w tych dniach prace remontowe studni głębinowej ujęcia wody w Mechnaczu. W czasie prowadzenia prac remontowych sieć wodociągowa...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy samochodu ciężarowego asenizacyjnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu zawiadamia, że w ramach zaproszenia do złożenia ofert z dnia 21 listopada 2013r. na dostawę używanego samochodu ciężarowego asenizacyjnego wpłynęły dwie oferty.&nbs

Zaproszenie do skaładania ofert ma dostawę używanego samochodu asenizacyjnego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu ciężarowego asenizacyjnego. 1. Przedmiotem zamówienia jest samochód używany asenizacyjny o DMC pow. 7,5 t do wywozu nieczystości płynnych, spełniający następujące warunki minimalne: rok produkcji – nie starszy niż 1996r. zarejestrowany w Polsce lub przygotowany...