Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Kwilcz, dnia 22 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU zapytania ofertowego na wykonanie odwiertu hydrogeologicznego, realizowanego w ramach inwestycji pn. „ Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem hydrogeologicznym nr 3 – awaryjnym na ujęciu wód podziemnych w Daleszynku” ...

Zawiadomienie o złożonych ofertach

Kwilcz, dnia 16 listopada 2011 r. Zawiadomienie o złożonych ofertach Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu zawiadamia, że w ramach zaproszenia do złożenia ofert z dnia 24 października 2011r. na wykonanie odwiertu hydrogeologicznego, realizowanego w ramach

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie odwiertu studni głębinowej

Kwilcz, dnia 24 października 2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem hydrogeologicznym nr 3 – awaryjnym na ujęciu wód podziemnych w Daleszynku”, poszukujemy wykonawcy odwiertu hydrogeologicznego w...

Zmiana stawek za usługi wykonywane przez ZOMS

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 czerwca 2011r. nr 66/2011 od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe stawki za usługi wykonywane przez ZOMS: 1.Stawki netto za usługi wykonywane nastepującym sprzętem; 1.Samochód Citroen - 1,00zł za 1 km 2.Samochód...

Zmiana stawki za wporwadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz nr 24/2011 od dnia 1 marca 2011r. stawka za 1m3 wprowadzonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w miejscowości Kwilcz oraz Lubosz wynosi netto - 2,50zł Kierownik ZOMS Robert Wasik

Zmiana cen wody i ścieków

Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu informuę, że zgodnie z uchwałą nr V/29/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 marca 2011r. cena i stawki opłat za dostarczoną wody oraz odprowadzone ścieki wynoszą: ...